menu

Phần mềm tuyển dụng bằng AI đơn giản nhất ngay trong tay bạn

TalentMind là phần mềm tuyển dụng thế hệ mới, đảm bảo nhu cầu tuyển dụng đa
dạng của doanh nghiệp

Demo Now

keyboard_arrow_right

Tính năng

Job boards

Các trang tuyển dụng

Tích hợp với các trang tuyển dụng cao cấp ở Đông Nam Á

Application form

Mẫu đơn ứng tuyển

Tuỳ chỉnh mẫu đơn ứng tuyển cho mỗi vị trí, bao gồm cả tuỳ chỉnh bộ câu hỏi sàng lọc

Job filters

Job filters

Filter candidates based on your requirements.

Reports

Báo cáo

Cung cấp kiến thức về tỷ lệ ứng tuyển, các nguồn ứng viên và chất lượng tuyển dụng của đội ngũ của bạn

Automation screening

Sàng lọc tự động

Sàng lọc resume tự động bằng công nghệ machine learning

Power search

Power search

Filter candidates based on tags, sources, scoring, resume content and more.

Email sync

Đồng bộ email

Đồng bộ hộp mail của bạn với TalentMind để cập nhật đầy đủ các thông tin

Calendars

Lịch

Theo dõi các cuộc gọi và họp được định sẵn với ứng viên cũng như sự tham dự của nhân viên

Social media analysis

Social media analysis

Analyze a candidate’s social media, and enhance their profile to provide even more insights before an interview.

Discover the power of TalentMind

Demo Now

keyboard_arrow_right